Nota prawna

Dokładamy starań, aby wszystkie informacje i materiały umieszczone w serwisie (na stronie internetowej) www.walczynski.pl (dalej odpowiednio jako „Informacje i Materiały” oraz „Serwis”) były rzetelne, jednak nie możemy zapewnić ich aktualności, ani przydatności w konkretnej sprawie.

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść Informacji i Materiałów, sposób, ani skutki ich wykorzystania.

Informacje i Materiały mają jedynie charakter informacyjny lub edukacyjny, nie stanowią porady prawnej i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko prawne kancelarii.

Informacje i Materiały nie kreują żadnego stosunku prawnego pomiędzy kancelarią i użytkownikiem, w szczególności nie mogą być interpretowane jako oferta w rozumieniu prawa, innego rodzaju zobowiązanie kancelarii do świadczenia usług pomocy prawnej, ani przejęcie przez kancelarię jakiejkolwiek odpowiedzialności za Informacje i Materiały.

Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej wyłącznie na podstawie umowy zawartej z klientem indywidualnie przed przyjęciem zlecenia w konkretnej sprawie. Podstawą odpowiedzialności kancelarii jest wyłącznie umowa zawarta z klientem, w zakresie określonym umową.

Serwis i cała jego zawartość oraz funkcjonalność podlegają ochronie prawnej i nie mogą być wykorzystywane, kopiowane, etc. bez uprzedniej wyraźnej zgody kancelarii wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Ewentualne uwagi, pytania lub komentarze dotyczące Informacji i Materiałów lub Serwisu prosimy zgłaszać na adres: office@walczynski.pl