Nota prawna

Dokładamy starań, aby wszystkie informacje i materiały, w tym wzory dokumentów, umieszczone w serwisie (na stronie internetowej) www.walczynski.pl (dalej odpowiednio jako „Informacje i Materiały” oraz „Serwis”) były rzetelne, jednak nie możemy zapewnić ich aktualności, ani przydatności w konkretnej sprawie.

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść Informacji i Materiałów, sposób, ani skutki ich wykorzystania.

Informacje i Materiały, w tym wzory dokumentów, mają jedynie charakter informacyjny lub edukacyjny, nie stanowią porady prawnej, ani nie odzwierciedlają stanowiska prawnego kancelarii.

Wzory dokumentów zazwyczaj wymagają dostosowania do konkretnej sytuacji. Dlatego przed skorzystaniem ze wzoru sugerujemy rozważyć skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej.

Informacje i Materiały nie kreują żadnego stosunku prawnego pomiędzy kancelarią i użytkownikiem, w szczególności nie mogą być interpretowane jako oferta w rozumieniu prawa, innego rodzaju zobowiązanie kancelarii do świadczenia usług pomocy prawnej, ani przejęcie przez kancelarię jakiejkolwiek odpowiedzialności za Informacje i Materiały.

Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej wyłącznie na podstawie umowy zawartej z klientem indywidualnie przed przyjęciem zlecenia w konkretnej sprawie. Podstawą odpowiedzialności kancelarii jest wyłącznie umowa zawarta z klientem, w zakresie określonym umową.

Serwis i cała jego zawartość oraz funkcjonalność podlegają ochronie prawnej i nie mogą być wykorzystywane, kopiowane, etc. bez uprzedniej wyraźnej zgody kancelarii wyrażonej w formie pisemnej.

Ewentualne uwagi, pytania lub komentarze dotyczące Informacji i Materiałów lub Serwisu prosimy zgłaszać na adres: office@walczynski.pl