Cykliczne spotkanie członków European Lawyers Group w Dubrowniku

W dniach 14-17 maja 2015 r. w Dubrowniku odbyła się kolejna konferencja członków stowarzyszenia European Lawyers Group. Organizatorem spotkania była kancelaria Božić & Šego w Zagrzebiu, a naszą kancelarię reprezentował na nim mec. Marcin Walczyński.

Konferencje European Lawyers Group są wydarzeniami ważnymi dla rozwoju naszej praktyki doradczej na rynku międzynarodowym. W gronie zaprzyjaźnionych kancelarii rozmawiamy o tym, jak spełnić wymogi klientów działających transgranicznie i staramy się dopracować standardy obsługi wszystkich członków stowarzyszenia.

Kolejna konferencja odbędzie się w październiku 2015 r. w Warszawie. Miło nam, że teraz to my będziemy gościć zagranicznych kolegów. Na pewno zdamy z tego wydarzenia relację.